PK-1

Ci Ho La Zi-supo
Ci Ho La Zi

Atra Ci Ho La-supo
Atra Ci Ho La

Ci minus Ci plus Atra Ho-supo
Atra Ho La Pa Zi Zin

Ephe Gypsu La Pru-supo
Epe Gypsu La Pru

Blanktigro-supo
Ane Gypsu La Ory

Blanktigro plus Gi-supo
Ane Gi Gypsu La Ory


to the list of 50 prescriptions