Enkonduko
C^i tiu pago^ estas produkata por prezenti la modernan orientan medicinon. La orienta medicino havas longan historion, tro longan historion. G^ia koncepto estas komplika kaj mistera. Oni ne povas kompreni la veran enhavon de la orienta medicino. Tio c^i estas la provo por modernigo de la orienta medicino.
En la orienta medicino estas du specoj de terapio, t.e. drogoterapio kaj fizioterapio. Mi estas kuracisto pri drogoterapio. Tial, en c^i tiu pag^o, mi traktas c^efe drogoterapion(herbaterapion).
Mi estos tre g^oja se c^i tiu pag^o povas doni ian plezuron al vi.