atopia dermito 2

14-jara fraulino venis al nia kliniko pro atopia dermito. S^ia malsano komencig^is kiam s^i estis 3 jaroj. S^i iris al specialisto de dermologio, sed s^ia malsano estis bone kaj malbone. Kiam s^i alvenis al nia kliniko unue, multaj erupcioj estis sur s^ia vizag^o, kolo kaj kubutoj.

S^i estis maldika kaj sentis kaputuring^on facile kiam s^i staras. Tial ni donis al s^i Atra Ci Ho La-supon. S^ia malsano bonig^is rapide. La stato de hauto nur 2 semajnoj poste estas prezentata jene.

Post 3 monatoj s^ia hauto preskau resanig^is. S^i ne malbonig^is de tiam.