Atopia dermito 11-1

@18-jaraj flaurino venis al nia kliniko pro atopia dermito. S^ia malsano komencig^is kiam s^i estis 2 jaraj. Kiam s^i alvenis al nia kliniko unue ekzemo ne estis tre severa, kial ni ne donis Kampo medikamenton. Sed post 3 monatoj, s^i venis al ni denove. S^ia malsano tre malbonig^is. Post la unua veno al ni, s^i venis al apoteko kaj ac^etis multajn hejmajn medikamentojn. Severa ekzemo estas sur s^ia femuro kaj malsupra kruro. Ni donis al s^i Blanktigro plus Gi-supon. S^ia malsano bonig^is rapide.

@La stato de nuko kaj femuro unue, post 1 kaj 3 monatoj estas jene.

nukofemuro
unuenuko-unuefemuro-unue
1 monatonuko-1 monatofemuro-1 monato
3 monatojnuko-3 monatojfemuro-3 monatoj

sekvantan