atopia dermito 1

19-jara fraulino venis al nia kliniko pro atopia dermito. S^ia malsano komencig^is antau 2 jaroj. S^i iris al specialisto de dermologio, sed s^ia malsano ne bonig^is. Unu foje s^i eniris en hospitalo por 2 semajnoj. Kiam s^i alvenis al nia kliniko, multaj erupcioj estis sur s^ia vizag^o, kolo, kubutoj kaj genuoj.

Ni donis al s^i Blanktigro plus Gi-supon. S^ia malsano bonig^is malrapide. La stato de hauto 6 monatoj poste estas prezentata jene. S^i ne malbonig^is de tiam dum 3 jaroj.